Hotell Pigalle

Göteborg

Äggkopp
Massa handdrejade äggkoppar
Småskålar till restaurang Atelier
Restaurang Atelier i Hotell Pigalle